Промоционални стоки - надстройка, бастун, подмишечна патерица, проходилка, комбиниран стол, триопорен и четириопорен бастун

<



      Условия за ползване и лични данни

           Предмет на Общите условия:

 • Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които „Илмед“ ООД предоставя услуги и продукти на потребителите си чрез интернет каталога www.bastuni.com. Ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.
 • С натискане на бутона „Потвърждение на поръчката” клиентът извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите „Общи условия” и ги приема. Можете да попълните завката в нашият сайт и да изпратите запитване, като за целта ще трябва да предоставите някои Ваши лични данни за извършване на проверка и за свързване с вас.
 • С избора на определен продукт заявявам, че съм съгласен/а и доброволно предоставям личните си данни с цел да бъда потърсен/а от фирмата или от нейните партньори, за да закупя продукт или да се възползвам от предлаганите услуги;

           – Заявявам, че съм съгласен/а личните ми данни да бъдат съхранявани на сървър в БЪЛГАРИЯ или в друга държава-членка на ЕС или ЕИП, за срок от 90 дни, след което, в случай че не желая повече да се възползвам от предоставените услуги на компанията, личните ми данни да бъдат изтрити от базата данни на дружеството;

           - Уведомен/а съм също така, че ако желая, мога да променя или изтрия предоставените лични данни, като се свържа с фирмата на посочените в сайта телефони за контакт.

           Използвани лични данни са вашите имена, вашият телефон, вашето населено място, вашият e-mail (електронна поща ) и други посочени в самата форма на сайта. Трябва да отбележите, че сте запознати с условията и разбирате, че изпращането на заявлението и предоставянето на данните Ви е по ваше изрично желание. В случай че не сте съгласни, не изпращайте формуляра. За въпроси и помощ относно попълването и изпращането се свържете с нас на посоченият телефон за контакт!

      Условия за поръчка на стоки

      Доставката на стоки от онлайн магазина става след потвърдена от клиента поръчка зa доставка на стока. В поръчката клиентът посочва начин на плащане и телефонен номер за връзка. Всяка валидна и приета поръчка от страна на Клиента получава автоматично служебен номер и потвърждение, че е приета.

      Операторът на „Илмед“ ООД задължително потвърждава по телефона всяка поръчка, направена от Клиента. „Илмед“ ООД си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина, ако попълнените данни на клиента не са валидни. Операторът на „Илмед“ ООД е задължен да уведомява клиента за това на предоставения телефон за връзка или e-mail.

      Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден, ако поръчката е направена преди 18:00 часа, и на следващия работен ден, ако е направена след 18:00 часа. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на следващия работен ден.

      Клиентът може да откаже или да промени поръчка преди нейното потвърждение от оператор.

      В случай че продуктът не може да бъде доставен, операторът може да предложи алтернативен продукт със сходни характеристики и цена, който клиентът има право да приеме или да откаже.

      Срокът за доставяне на налични на склад стоки, поръчани през интернет магазина www.bastuni.com, е два работни дни. Цената на доставка в рамките на Република България се формира от куриерската компания за продукти на стойност под 100 лв. с ДДС и e БЕЗПЛАТНА за поръчки на стойност над 150 лв. с ДДС.

      В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, операторът на „Илмед“ ООД е длъжен да уведоми клиента за това и да посочи нова дата на доставка.

      Начини на плащане

 • С наложен платеж
 • В брой или с карта в магазина ни
 • По банкова сметка по издадена от нас проформа фактура/фактура. Изделията се изпращат след постъпване на сумата в нашата банкова сметка.
  •       Условия за връщане на закупена стока

         Клиентът има право, без да дължи обезщетения или неустойка и без да посочва причина, да върне получената стока. Според Закона за Електронната Търговия и Закона за Защита на Потребителя на клиента ще бъде възстановена пълната заплатена сума. Връщането се допуска при следните условия:

              – заявката за връщане на стоката е подадена писмено на имейл ilmedbg@abv.bg или устно чрез обаждане, в срок не по-дълъг от 7 дни след покупката.

              – стоката е в добър търговски вид – оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от „Илмед“ ООД – фактура (ако е издадена такава), касов бон.

              – „Илмед“ ООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

              – Извадка от Закона за защита на потребителите с последно изм. ДВ. бр. 23 от 27 март 2009г.:

              1. Получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнени изискванията на чл. 54 – за стоки;

              2. Сключване на договора, а когато задълженията по чл. 54 са изпълнени след сключването на договора – от деня на тяхното изпълнение, но не по-късно от срока по ал. 3 – за услуги.

              …(6) Доставчикът е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

              (7) Потребителят е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

              bastuni.com работи съгласно правилата, принципите и инструкциите за защита на личните данни съгласно публикуваният по-долу документ. Същият има за цел да информира клиентите си за мерките предприети за опазването на личните данни. Сайтът bastuni.com работи и се придържа към изискванията и директивите свързани с ЗЗЛД и конвенции, препоръки и директиви имащи отношение към защита на личните данни. Събраните и обработвани от bastuni.com лични данни се съхраняват съгласно принципите за неприкосновеност и намеса в личният живот на гражданите. Личните данни в bastuni.com се предоставят доброволно единствено и само от клиентите на сайта, като са зaщитени с парола достъпна само на предоставящия я и се съхранява в локационен център с ограничен достъп. Служителите, имащи достъп до техническите средства, са задължени да третират информацията като конфиденциална.

              Сайтът ви осигурява 24 часа, 7 дни седмично достъп до вашия акаунт, освен в случай на техническа неизправност. Достъпът до вашия акаунт е защитен с парола. Вие носите отговорност да пазите в тайн Вашите данни няма да бъдат използвани за маркетингови и промоционални цели, освен ако не сте изразили изрично съгласие за това. Изключение от това правило са съобщенията свързани с предоставяне и развитие на услугата. Вашите данни могат да бъдат използвани в кумулативен, непозволяващ идентификация вид, за статистически цели. Вие имате право да възразите пред нас срещу: Обработването на вашите данни, ако имате съмнение и/или сте убедени, че обработката противоречи на нормативната уредба, като например, но не само – не сте дали съгласие за обработка на лични данни; трето лице използва вашите данни; обработват се данни по чл.5, ал.1 на ЗЗЛД и др.подобни. Обработването на личните ви данни за целите на директен маркетинг, без вашето съгласие. Възражението следва да бъде подадено в писмен вид, с препоръчана поща и да бъде подписано от вас или от ваш упълномощен представител. За въпроси свързани с политиката за защита на личните данни бихте могли да се свържете с нас на посочените в сайта контакти. В случай на възникнал конфликт във връзка със защитата на личните ви данни, бихте могли да отнесете въпроса към Комисията за зщита на лични данни.